+48 17 788 10 40
ul. Dąbrówki 17/1, 39-300 Mielec
sekretariat@novapartners.pl

Rzeszów, ul. Dębicka, działka na sprzedaż, 2927 m2

540 000 zł

Informacje

Oferta dotyczy sprzedaży działki komercyjnej, znajdującej się w Rzeszowie, przy ul. Dębickiej. Inwestor posiada pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na rozbiórkę.

PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (zewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej, zjazdem publicznym, powierzchniami utwardzonymi i miejscami parkingowymi.

PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU:
Przedmiotowy budynek może pełnić rolę handlową (market spożywczy) lub usługową. Oprócz powierzchni sprzedaży zaprojektowane zostały pomieszczenia pomocnicze (socjalne, szatnie, toalety, biura, magazyny) i pomieszczenia techniczne. Obiekt będzie budynkiem wolnostojącym. Budynek handlowy wraz z zagospodarowaniem działki (parkingi) zaprojektowano w sposób umożliwiający dostęp do usług osobom niepełnosprawnym.

DANE POWIERZCHNIOWE:
– pow. zabudowy: 337,51 m²
– pow. całkowita: 337,51 m²
– pow. wewnętrzna: 456,56 m
– pow. użytkowa: 429,26 m²

FORMA ARCHITEKTONICZNA:
– budynek handlowy zaprojektowano jako obiekt 2-kondygnacyjny (1 kondygnacja nadziemna oraz 1 podziemna),
– układ budynku jest prosty, oparty na rzucie prostokąta,
– dach zaprojektowano jako dwuspadowy, kąt nachylenia połaci 20%,
– kalenica budynku skierowana jest prostopadle do ul. Dębickiej, z której odbywać się będzie wjazd na teren inwestycji,
– maksymalna wysokość obiektu wynosić ma 6,7 m,
– układ funkcjonalny pomieszczeń budynku został podzielony na dwie części (część sprzedażową oraz zaplecze z pomieszczeniami magazynowymi, technicznymi, socjalnymi i pomocniczymi),
– wejście do części handlowej budynku zaprojektowano od frontu; przewidziano również wejścia dodatkowe (techniczne) oraz bramę przemysłową (ułatwiające dostawy artykułów do sklepu) w elewacji tylnej.

INSTALACJE:
W obiekcie budowlanym projektuje się następujące instalacje:
– wewnętrzną instalację wodną i kan. sanitarnej,
– wewnętrzną instalację c.o.,
– wewnętrzną instalację gazu,
– instalację wentylacji mechanicznej,
– instalację elektryczną i niskoprądową.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:
Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego ani zdrowia ludzi. Projektowany obiekt, a także roboty budowlane w trakcie jego realizacji w żadnym stopniu nie wpłyną negatywnie na stan zieleni, powierzchnię ziemi, ani wody powierzchniowe i gruntowe. Przedmiotowy budynek nie będzie źródłem emisji czynników szkodliwych dla otoczenia, a w szczególności: hałasu, drgań, wibracji, promieniowania radioaktywnego.

Cała dokumentacja techniczna pozostaje do wglądu w naszym Biurze Sprzedaży.
Cena sprzedaży działki wraz z pozwoleniem na budowę budynku handlowo-usługowego oraz z pozwoleniem na rozbiórkę – 540.000 zł netto
——————————————
Zapraszamy do kontaktu:

Anna Paduch
kom. 570 618 032

Biuro NP Nieruchomości
Jagiellończyka 13/21,
39-300 Mielec