Warunki współpracy

  • Zamawiający zgłasza ofertę podpisując z Pośrednikiem umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  • Zgłoszenie oferty i spisanie umowy pośrednictwa jest bezpłatne
  • Zamawiający zgłaszający ofertę powinien wylegitymować się dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport) oraz tytułem prawnym do nieruchomości
  • Po podpisaniu umowy pośrednictwa  oglądanie i pozyskiwanie informacji o nieruchomości jest bezpłatne
  • Wynagrodzenie dla biura stanowi prowizja (wysokość prowizji jest ustalana przy podpisaniu umowy pośrednictwa, płatna po zawarciu transakcji)
  • Biuro kieruje transakcją od momentu zgłoszenia oferty do podpisania umowy w formie zwykłej pisemnej lub w formie aktu notarialnego